کتابخانه تحقیق

توسعه سياسي، امنيت ملي ، ليبرال دموكراسي، مشاركت و رقابت سياسي،
اطلاعیه های سایت

DOC
توسعه سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی
doc
آذر ۲, ۱۳۹۶
159 صفحه ورد
200,000 ریال
خرید Word

توسعه سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی


توسعه سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی

پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به رشته علوم سیاسی، قابل ویرایش در قالب ۱۵۹ صفحه ورد به همراه توضیحات در مورد توسعه سیاسی، امنیت ملی ، لیبرال دموکراسی، مشارکت و رقابت سیاسی، پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی ، امنیت ملی در ایران پس از انقلاب ، تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی ، تأثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی و…. می باشد.

توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان می­گردد :  الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند ….

امنیت ملی :

چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند ….

لیبرال دموکراسی:

 چارچوب تئوریک که در این تحقیق به عنوان اساس بحث مورد استناد قرار می گیرد و نظریه لیبرال دموکراسی می باشد که امروزه به عنوان نسبت غالب اکثر نظامهای سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته است که این نظریه از این لحاظ که از دو بعد ۱- لیبرالیسم که اساسا تاکید بر حقوق و آزادیهای فردی و تلاش جهت احقاق آن دارد . ۲- دموکراسی که با توجه به پشتوانه مردمی به صورت اکثریت درصدد تحقق خواسته های عموم جامعه که برای سعادت و رفاه آنها می باشد شکل گرفته…

امنیت ملی در ایران پس از انقلاب :

گر چه عناصر قدرت و امنیت ملی ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها در گذشته قبل از انقلاب نداشت اما آنچه در بررسی امنیت ملی پس از انقلاب مورد تاکید اساسی قرار گرفت این بود که مکتب اسلام چارچوب و منبع تغذیه اصلی قدرت تلقی گردید و در ترسیم امنیت ملی مصالح ایدئولوژیک در کنار منافع ملی مدنظر سیاسیتگذاران قرا گرفت…

تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی:

توسعه سیاسی به معنای گسترش حقوق مردمی و تاثیر گذاری در ابعاد مختلف با نظام سیاسی تلقی می گردد به گونه ای که حاکمان نسبت به محق بودن مردم در انتخاب آنها اتفاق نظر پیدا کنند و جایگاه خویش را نشات گرفته از مردم قلمداد نمایند و از سوی دیگر شهروندان نیزبا تبیین نهادهای که در گذر زمان به منظور حصول اطمینان از کنترل موثر مردمی لازم شناخته شده اند…

تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی :

با مقبولیت یافتن اصل حاکمیت مردم برسرنوشت خویش ، موضوع مشارکت شهروندان در عرصه سیاست در کانون گفتمان سیاسی معاصر قرار گرفته است و ثبات هر جامعه سیاسی به رابطه سطح مشارکت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی آن جامعه بستگی پیدا کرده است…

 

 

 نوشته شده توسط : مریم محمدیدیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.