کتابخانه تحقیق

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
اطلاعیه های سایت

PDF
برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
pdf
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی


برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی: تحلیل تجربی در ایران

نویسندگان : رضا امیدی پور ، جمشید پژوهان ، تیمور محمدی ، عباس معمار نژاد

هدیه ما به شما کاملا رایگان

خلاصه :

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبه ­رو بوده و در سال­های اخیر به ­دلیل گسترش تحریم­های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت درپی تمرکززدائی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی است. در چنین شرایطی خلاء مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه‌گیری کمّی حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی اهمیت دوچندانی می­یابد. با توجه به چنین ضرورتی، مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای­ برداری (VEC) برای داده­های سالانه ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲ انجام گرفته است. در این مدل نسبت پول نقدِ در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بار مالیاتی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی، درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی انتخاب شده‎اند. بر اساس یافته ­های تحقیق، دو متغیر بار مالیاتی و نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می­دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی برآوردی طی دوره مورد بررسی روندی صعودی دارند….نوشته شده توسط : حسین محمدی

موضوعات : تحقیق , رایگان

برچسب‌ها : ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.