کتابخانه تحقیق

تأثیر ساختارگرایی بر نسل اول و دوم تاریخ نگاران مکتب(آنال)
اطلاعیه های سایت

PDF
تأثیر ساختارگرایی بر نسل اول و دوم تاریخ نگاران مکتب(آنال)
pdf
اسفند ۱۵, ۱۳۹۵

تأثیر ساختارگرایی بر نسل اول و دوم تاریخ نگاران مکتب(آنال)


تأثیر ساختارگرایی بر نسل اول و دوم تاریخ نگاران مکتب(آنال) ، مقاله ای  دقیق ثبت شده در مجله تاریخ اسلام در آینه پژوهش

نویسنده : یاسمن یاری دکترای تاریخ اسلام دانشگاه تهران

هدیه به شما کاملا رایگان

خلاصه :

این پژوهش تلاش دارد تأثیر ساختارگرایی بر مورخان مکتب خویش را با این پر سش بنیادین آغاز مینماید که ساختارگرایی چه تأثیری بر تاریخنگاری مکتب آنال گذا شت؟ این نوع تاریخ نگاری کار خویش را با مارک بلوخ و لوسین فور شروع کرد و سرانجام، با فرناند برودل به اوج خود رسید؛ درست در زمانی که فضای علمی جهان از تفکر ساختارگرایی به شدت متأثر شده بود. این مکتب فکری بسیاری از شاخه های علوم انسانی، مانند جامعه شناسی، زبانشناسی، انسانشناسی، مردمشناسی، روانشناسی و مانند آن را تحت تأثیر خود قرار داد. سرانجام، پایش به حوزه تاریخنگاری نیز گشوده شد و در این وادی نیز تأثیرهایی پایدار برجای گذاشت. از بطن این تحول، تاریخ تام یا کامل سر برون آورد. نگاه به تاریخنگاری تغییر یافت. تع صب بر تاریخ سیا سی بردا شته شد و توجه تاریخ به مردم عادی یا زندگی روزمره مردم فزونی یافت. تاریخ و جغرافیا به شدت به هم پیوستگی پیدا کردند. اینبار جامعه  و نه فرد  نقطۀ شروع مطالعات تاریخی گردید. سرانجام، پای سایر رشتهها به تاریخ باز شد. جامعهشناسی، علوم اقتصادی، زبانشناسی، روانشناسی، اقلیمشناسی، مردمشناسی و مانند آن با تاریخ درآمیخت و مورخان از این علوم در جهت درک بهتر تاریخ بهره فراوان بردند. بنابراین، میتوان گفت: ورود ساختارگرایی به تاریخ، عصری جدید با شاخصه هایی متفاوت ایجاد کرد…نوشته شده توسط : حسین محمدی

موضوعات : تحقیق , رایگان

برچسب‌ها : ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.