کتابخانه تحقیق

تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم رشته جامعه شناسی
اطلاعیه های سایت

DOC
تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم
doc
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵

تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم


تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم

مقاله حاضر دارای ۱۲ صفحه ورد قابل ویرایش مناسب برای رشته های جامعه شناسی و … میباشد .

این کتاب مهمترین اثر امیل دورکیم است که در آن نظریه اصلی خود را دربار ساختار جامعه ارائه می دهد. او در نظریه اش دونوع انسجام اجتماعی تشخیص می دهد و از طریق آن مسائل بسیاری را  تبیین می کند. سایر آثار دور کیم را می توان به نوعی کاربرد نظریه ی تشریح شده در این کتاب برای تبیین مسائل گوناگون دانست.

درباره تقسیم کار  اجتماعی

دورکیم نظریه خود درباره جامعه مدرن را به طور اخص در کتاب «درباره تقسیم کار اجتماعی»(۱۳۹۳) آورده است.  رویکرد وی در این کتاب همچون سایر آثارش، رویکردی کارکردگرانه است. تحلیل دورکیم از فرد آغاز نمیشود بلکه وی یک نمود اجتماعی را با یک نمود اجتماعی دیگر تبیین می کند. دورکیم در این کتاب ابتدا به برسی کارکرد تقسیم کار   میپردازد، سپس علل و شرایطی را که تقیسم کار از آنها ناشی میشود برسی میکند و سرانجام به طبقه بندی صور غیرعادی و بیمارگون تقسیم کار میپردازد تا از این رهگذر به شناخت کارکرد عادی آن پی ببرد.

دورکیم ابتدا مدعی میشود که از آنجا که تقسیمم کار بر نیروی تولیدی و مهارت کارگر می افزاید، لذا شرط لازم توسعه توسعه فکری و مادی جوامع است(۶۰). با این وجود وی مدعی میشود که فواید اقتصادی تقسیم کار میان دوجنس را به عنوان مثال مطرح می کند به نظر وی اگر تقسیم کار میان دو جنس برداشته شود، جامعه زناشئیی از بین رفته و جای خود را به روابط  گذرا میان دو جنس می دهد. سودمندی اقتصادی تقسیم کار شاید در این میان تاثیری داشته باشد اما نتایج حاصل از تقسیم کار فراتر از منافع اقتصادی است. زیرا این نتایج نوعی نظم خود بنیاد اجتماعی و اخلاقی به وجود می آورد.

دورکیم می گوید جوامع سیاسی بزرگ تنها از راه تقسیم کار قادر به…نوشته شده توسط : حسین محمدی

موضوعات : تحقیق , رایگان


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.