کتابخانه تحقیق

دانلود رایگان جایگاه عالم ذر و ارواح در فطرت توحیدی
اطلاعیه های سایت

PDF
دانلود کتاب جایگاه عالم ذر
امتیاز 4.67 ( 3 رای )
pdf
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶

دانلود کتاب جایگاه عالم ذر


دانلود رایگان کتاب جایگاه عالم ذر و ارواح در فطرت توحیدی انسان

نویسنده : محمد بیابانی اسکویی

انتشارات : نباء

ویراستار علمی : دکتر اصغر غلامی

ویراستار فنی : ریحانه عباسی

مقدمه

اثر پیش رو محصول مجموعۀ مقالاتی است که در مجلۀ وزین سفینه از شمارۀ هفت تا هجده، سلسله وار به چاپ رسیده و بعد از حذف و اضافاتی در قالب کتاب به جامعۀ علمی تقدیم م یگردد. نگارنده با الهام از قرآن و روایات اهل بیت؟عهم؟ به دنبال ارائۀ روشی نو در بحث معرفت خداوند متعال است. معرفت خدای تعالی یکی از موضوعات مهم حیات بشر است و در طول تاریخ همواره فکر و اندیشۀ او را به خود مشغول کرده است. تنها راه آشنایی و ارتباط انسان با خدا، انبیا و حج تهای الاهی هستند. هر جا ذکری از خدا به میان آمده حتماً پیامبری در آنجا بوده یا تعالیم پیامبری به آنجا رسیده است. به طور قطع هیچ مقطعی از حیات بشر را نم یتوان نشان داد که او بدون ارتباط با پیامبران الاهی با خدا آشنا شده باشد. خدایی که پیامبران، بشر را به او دعوت کرده اند به طور طبیعی در فکر و اندیشۀ انسان وجود ندارد. همۀ انسا نها به وسیلۀ پیامبران صلوات الله علیهم متوجه خدا شده اند؛ الوهیت او را پذیرفته اند؛ به عبودیت او تن داد هاند و بندگی او را وظیفۀ خود دانست هاند، با این حال وقتی بشر بدون توجه به تذکار پیامبران، خدا را موضوع تفکر قرار داده، از او دور شده و به جای خدای حقیقی، خدایی ذهنی و خیالی ساخته و پرداخته است. روشن است که چنین خدایی هیچگاه نمی تواند جای خدای پیامبران را برای بشر پر کند.

پسورد فایل فشرده : www.researchlib.irنوشته شده توسط : حسین محمدی

موضوعات : تحقیق , رایگان


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.