کتابخانه تحقیق

سوالات ریاضیات گسسته چهارم ریاضی (پیش دانشگاهی) +پاسخنامه تشریحی
اطلاعیه های سایت

PDF
سوالات ریاضیات گسسته چهارم ریاضی (پیش دانشگاهی) + پاسخنامه تشریحی
pdf
تیر ۱۶, ۱۳۹۶

سوالات ریاضیات گسسته چهارم ریاضی (پیش دانشگاهی) + پاسخنامه تشریحی


سوالات ریاضیات گسسته چهارم ریاضی (پیش دانشگاهی) به همراه پاسخنامه تشریحی

سوالات نیم سال اول

امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۵)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۵) 

دانلود

 

امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۵)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۲)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۲)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۲)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۲)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۲)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۲)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۲)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۲)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (دی ماه۹۲)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۱)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۱)دانلود

سوالات نیم سال دوم

امتحان گسسته (خرداد ماه۹۶)دانلود
امتحان گسسته (اردیبهشت ماه ۹۶) 

دانلود

 

امتحان گسسته+ پاسخ (خردادماه۹۶)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (خردادماه۹۶)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (خردادماه۹۶)دانلود
امتحان گسسته (اردیبهشت ماه ۹۵)دانلود
امتحان گسسته (اردیبهشت ماه ۹۵)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (اردیبهشت ماه ۹۵)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (اردیبهشت ماه ۹۵)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (خردادماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته (اردیبهشت ماه ۹۴)دانلود
امتحان گسسته+ پاسخ (خردادماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته (اردیبهشت ماه ۹۳)دانلود
امتحان گسسته (اردیبهشت ماه ۹۳)دانلود
امتحان گسسته (خرداد ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (خرداد ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (اردیبهشت ماه ۹۳)دانلود
امتحان گسسته (خرداد ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (خرداد ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (خرداد ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (خرداد ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (خرداد ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (خرداد ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (خرداد ماه۹۲)دانلود
امتحان گسسته (اردیبهشت ماه۹۱)دانلود

سوالات ارسالی دبیران

امتحان گسسته (دی ماه۹۵)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۵) 

دانلود

 

امتحان گسسته (دی ماه۹۵)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۴)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۳)دانلود
امتحان گسسته (دی ماه۹۲)دانلود

 نوشته شده توسط : حسین محمدیدیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.