کتابخانه تحقیق

سوالات فیزیک چهارم ریاضی (پیش دانشگاهی) به همراه پاسخنامه
اطلاعیه های سایت

PDF
سوالات فیزیک پیش دانشگاهی + پاسخنامه
pdf
تیر ۱۲, ۱۳۹۶

سوالات فیزیک پیش دانشگاهی + پاسخنامه


سوالات فیزیک چهارم ریاضی (پیش دانشگاهی) به همراه پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی

امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (خردادماه ۹۶)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (خردادماه ۹۵)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (شهریورماه ۹۵)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (خرداد ماه ۹۴)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (خرداد ماه ۹۳)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (شهریورماه ۹۳)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (خرداد ماه ۹۲)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (اردیبهشت ماه ۹۱)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (خرداد ماه ۹۱)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (شهریورماه ۹۱)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (اسفند ماه ۹۰)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (اسفند ماه ۹۰)دانلود

سوالات نیم سال اول

امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان نهایی فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک+ پاسخ (دی ماه ۹۲)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۱)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۱)دانلود

سوالات نیم سال دوم

امتحان فیزیک (خردادماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (خردادماه ۹۳)دانلود

سوالات ارسالی دبیران

امتحان فیزیک (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۵)دانلود
تست فیزیک (دی ماه ۹۵)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۴)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۳)دانلود
امتحان فیزیک (دی ماه ۹۲)دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشته شده توسط : حسین محمدیدیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.