کتابخانه تحقیق

فرق اعمال مرتاضان و معجزات انبیاء الهی
اطلاعیه های سایت

DOC
فرق اعمال مرتاضان و معجزات انبیاء الهی
doc
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵

فرق اعمال مرتاضان و معجزات انبیاء الهی


فرق اعمال مرتاضان و معجزات انبیاء الهی

مقاله حاضر مناسب برای درس اندیشه اسلامی دارای ۲۱ صفحه ورد قابل ویرایش با ادیت کامل میباشد ، مقاله به طور مجز و کامل در این باره بحث میکند .

هدیه ما به شما این مقاله کاملا رایگان است .

فهرست مطالب

مقدمه. ۴

جادو مرتاض… ۴

تعریف فشرده اى از سحر. ۴

تفاوت روشن میان معجزه و سحر. ۵

تفاوت‌های معجزه با کرامت، سحر و جادو. ۱۱

معجزه یعنی چه؟. ۱۱

تناسب معجزه با زمان.. ۱۳

اقسام معجزه. ۱۳

قرآن معجزه‌ای روحانی.. ۱۵

تفاوت معجزه با سحر و اعمال مرتاضان‏ ۱۶

تفاوت معجزه پیامبران و کرامت اولیای خدا ۱۸

نکته لطیف عرفانی.. ۱۹

منبع : ۲۰

خلاصه :

مقدمه

برخى پدیده‏هاى این جهان از راه اسباب و عللى تحقّق مى‏یابند که با آزمایش‏هاى گوناگون مى‏توان آنها را شناخت؛ مانند: بیشتر پدیده‏هاى فیزیکى، شیمیایى، زیستى و روانى. امّا برخى کارها را نمى‏توان با اسباب و علل یا آزمایش‏هاى حسى شناخت؛ زیرا امورى غیر عادّى در پدید آمدن این گونه کارها مؤثر است؛ مانند: کارهاى شگفت انگیزى که مرتاضان انجام مى‏دهند که متخصصان علوم مختلف گواهى مى‏دهند این کارها براساس قوانین علوم تجربى تحقّق نمى‏یابند و آنها را امور خارق‏العاده مى‏نامند.

جادو مرتاض

امور خارق‏العاده ، دو قسم اند: یکى ، آنهایى که هر چند اسباب و علل عادى ندارند، اما اسباب غیر عادى آنها کم و بیش در اختیار بشر قرار مى‏گیرد ؛ یعنى مى‏توان با آموزش و تمرین‏هاى ویژه‏اى به آنها دست یافت ؛ مانند: کارهاى مرتاضان. دیگر، کارهاى خارق العادى است که فقط به اذن خاص خداوند تحقق مى‏یابند. (آیت اللَّه مصباح یزدى، آموزش عقاید، درس بیست و چهارم.)نوشته شده توسط : حسین محمدی

موضوعات : تحقیق , رایگان


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.