کتابخانه تحقیق

کاوش های زیرسطحی دانلود رایگان پاورپوینت
اطلاعیه های سایت

PPT
پاورپینت کاوش های زیرسطحی
ppt
اسفند ۱۹, ۱۳۹۵

پاورپینت کاوش های زیرسطحی


پاورپوینت کاوش های زیر سطحی ، بطور کامل و مکفی در این باره توضیح میدهد ، به همراه عکس ، جداول و توضیحات کامل

کاملاً رایگان

خلاصه :

—مطالعات محلی در مهندسی ژئوتکنیک فرآیندی است که طی آن اطلاعات زمین شناسی،ژئوتکنیکی و دیگر اطلاعاتی که ممکن است بر احداث یک سازه یا عملکرد یک ساختمان اثر بگذارد بدست می آید.

—هدف از بررسی های محلی شناخت ناحیه ای است که سازه مهندسی در داخل یا روی آن احداث خواهد شد.

— شناسایی ها می تواند شامل ارزیابی خطرات محتمل برای انسان، خطرات طبیعی همانند زلزله ها، زمین لغزه ها، فرونشست ها، روانگرایی، جریان آوار و سنگ لغزه ها باشد.

—بررسی های ژئوتکنیکی را می توان به دو دسته شناسایی های سطحی و شناسایی های زیرسطحی تقسیم نمود.

—شناسایی های زیرسطحی معمولاً شامل نمونه برداری از خاک و آزمون های آزمایشگاهی بر روی نمونه های بدست آمده از خاک می شود.

— تعیین شرایط زیرسطحی خاک، تهیه نمونه و تعیین خصوصیات فیزیکی خاک و سنگ شامل حفر گودال های آزمایشی، ترانشه ها (به ویژه برای تعیین موقیت گسل ها و صفحات لغزش)، گمانه زنی و آزمایش های درجا می شود.



نوشته شده توسط : حسین محمدی



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.